به مرور آپدیت می‌شود...

کارگاه‌های آموزشی گیمین 2022

وبینار آموزشی اقتصاد خرد 

بخش اول

بخش دوم

فایل‌های ارائه‌شده

وبینار آموزشی نظریه بازی‌ها

فایل‌های ارائه‌شده

وبینار آموزشی داده‌کاوی

به دلیل اختلالات اینترنت و شرایط کشور، گیمین 2022 تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. ثبت نام